Hoe is de registratie van CMR-stoffen geregeld in jouw bedrijf?

Als medewerkers worden blootgesteld aan CMR-stoffen, dan moet een bedrijf hiervoor een register bijhouden. CMR staat voor kankerverwekkend, mutageen en reproductie toxisch. Medewerkers in de techniek kunnen hiermee in aanraking komen, bijvoorbeeld via chroom-6-verbindingen, asbest, kwartsstof, lasrook en sommige verharders.

ArboTechniek, het samenwerkingsverband van de sociale partners in de techniek op gebied van veilig en gezond werken, wil onderzoeken of de registratie van gevaarlijke stoffen in de installatiebranche tot problemen leidt. Daarom zijn we een project gestart over dit onderwerp, met als doel de informatievoorziening naar bedrijven te verbeteren door middel van een handreiking. Ook wordt bekeken of er hiervoor branche-hulpmiddelen ontwikkeld kunnen worden.

Ben je arboverantwoordelijke binnen je bedrijf? In dat geval zouden we je graag een paar vragen willen stellen over CMR-registratie. De vragenlijst bestaat uit 3 vragen en duurt niet langer dan 5 minuten. Je antwoorden worden geheel geanonimiseerd verwerkt door ArboTechniek en na het onderzoek verwijderd. Voor de zomer van 2023 komen we met een handreiking over CMR-registratie.

Heeft jouw bedrijf de CMR-registratie al op orde?

Je vulde 'Anders' in. Kan je een toelichting geven?


0/1000
Waar heeft jouw bedrijf behoefte aan op het gebied van CMR-registratie? Zijn er specifieke knelpunten?


0/1000
Heeft jouw bedrijf een arbeidsinspecteur van de Nederlandse Arbeidsinspectie (NLA) op bezoek gehad over dit onderwerp?

Je vulde 'Anders' in. Kan je een toelichting geven?


0/1000
Wil je je ervaringen met ons delen over de registratie van CMR-stoffen? Of wil je in contact komen met een adviseur van ArboTechniek? Laat dan hieronder je e-mailadres achter. We nemen dan binnenkort contact met je op. Uiteraard blijven je gegevens geheel vertrouwelijk.


0/60
We zijn klaar!

Je kunt nu nog terug om je antwoorden aan te passen. Klik op Verzend als je klaar bent.